POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• TRAUMA SALUT, S.L.
• Domicili: Pl. Joan Oliu, 7, 08201, Sabadell (Barcelona)
• E-mail: info@traumasalut.com
• Telèfon: 93 727 80 90
• N.I.F.: B-60398161

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de contacte enviades a través del formulari de la web.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades a través del formulari de contacte es conservaran fins que es doni resposta a la consulta realitzada i com a màxim un (1) any a partir de la recepció de la consulta.

Cóm revocar el consentiment?
Pot revocar el seu consentiment enviant un e-mail a : info@traumasalut.com

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament de les seves dades és la sol·licitud de informació del interessat a través del formulari de contacte.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cedirà dades a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

Quins són els seus drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al TRAUMA SALUT, S.L. es tracten dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir, de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
El TRAUMA SALUT, S.L. li informa que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament segons les condicions i límits previstos en la vigent legislació, dirigint-se per escrit a MEDICONSULTING, Passeig de la Bonanova, 47, 08017 BARCELONA. Haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent.
En cas de considerar-ho oportú, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).